مداح وحید شکری

پای غمت گیرم حسین

وحید شکری

متن:پای غمت گیرم حسین...پای غمت گیرم حسین

نوشتهٔ کتاب تقدیرم حسین

از غیر تو سیرم حسین

آخر یه شب تو روضه میمیرم حسینهر شب باید مجنونت شم

لیلا کیه لیلا تویی قربونت شم

بی سر و بی سامونت شم

کاشکی یه شب کرببلا مهمونت شمپا روضه هاش قلبم گرفت

قاب چشمامو بارونِ نم نم گرفت

گفتم حسین گریم گرفت

انقد مرده که دست نامردم گرفتهر شب باید مجنونت شم

لیلا کیه لیلا تویی قربونت شم

بی سر و بی سامونت شم

کاشکی یه شب کرببلا مهمونت شم

بی رمقی و بی حالی

پیش چشم مادر میون گودالی

میجنگی با دست خالی

ای تشنه ای بی کفن ای یارالیای محروم از آب فرات

از تشنگی دیگه نمیبینه چشمات

ای وای ای وای خشکه لبات

کشتنت با ذکر سلام و صلوات

یوم علی صدر النبی

کسی نرفت از مقتلت دست خالی

تو زیر پای مرکبی

خواهرت هم بین یه عده اجنبییومٌ علی وَجهِ الثَری

ای وای من سر رو بریدن از قفا

زینب به گریه زد صدا

واویلتا هذا حسینٌ بِلعَراء

مداح وحید شکری
وحید شکری
18 آهنگ

پاسخ