امیر برومند

مداحی اسم قشنگت عباس میبره از عالم دل

کربلایی امیر برومند

🔸بند اول

اسم قشنگت عباس

میبره از عالم دل

ارمنی ها میخونن

دخیلک ابوفاضلغضب چشمان تو

لشکری کرده حیران

توی صفین جنگیدی

مرتضی میگفت ای جانذکر طوفانی اقا شمس تابانی

جان جانانی اقا عشق پنهانیای یل دوران شیر هر میدان

ابوفاضل حق مدد

جان سنه قربان جان جان جان

ابوفاضل حق مدد

دردیم درمان مطیع سلطان

ابوفاضل حق مدد🔸بند دومکوهی از قدرت تنها

راهی گشته به میدان

مات و مبهوت دشمن

پاشیده از هم گردانبرق چشمانت دارد

قوتِ تیغِ حیدر

شمشیرت تاکه چرخید

سر جداشد از پیکرفاتح پیکار اقا تمثال کرار

سردار وسالار اقا شیر بی تکرارپرچمت بالا حضرت دریا

ابوفاضل حق مدد

با وفا سقا دلبر دلها

ابوفاضل حق مدد

ای تک و تنها قمر دنیا

ابوفاضل حق مدد

پاسخ