طلیعه غم اومد صدای ماتم اومدماه محرم اومد سلام علی الحسینعالم محرمه بارون نم نمهکرب و بلا الان تعویض پرچمهخوش اومدید به مجلس عزای اباعبداللهفدای دونه دونه نوکرای اباعبداللهفدای زائرای کربلای اباعبداللهفدای اباعبدالله

یا اباع

مداح وحید شکری
وحید شکری
18 آهنگ

پاسخ