مداح وحید شکری

به کی بگم کوفه بی رحمه

وحید شکری

به کی بگم کوفه بی رحمهکسی که حرفمو نمیفهمهبه کی بگم دلم رو خون کردیبه ی قسم بدم برگردیتو رو به روح پیمبر قسمتو رو به غربت مولا نیاکرب و بلا رو دینه نکنتو رو به چادر زهرا نیاکوفه آزار داره نیاکوچه بازار داره نیاشمشیر و نیزه به جایمیخ و مسمار داره نیا

یابن الزهرا کوفه نیا(4)به کی بگم آخر ای مردم

سر میبرن برا یه مشت گندم

فکر میکنی اینا حیا دارن یا اصا از کاری ابا دارن

برای امروز و دیروز که نیست کینه ها از احد و از بدر

میرسه روضه جایی که زینب میبینه جالسن الا صدرٍ

اینجا رحمی نمی کنن به زخم های بدن تو

پیر مردایی که جوون میشن واسه زدن تو

یابن الزهرا کوفه نیا‌(4)به کی بگم بی عاره نمیدونی حرمله داره

به کی بگم طفل شیرخواره میره رو نیزه جای گهواره

بگو نمیاری عقیله رو منو از این نگرانی درار

پاشو به کوفه و شام وا نکن

خواهرت دست تنها نذار

زینبُ هی میزننش

تو بزم می میزننش

این نامردا جای قلاف با کعب نی میزننش

کوفه نیا حسین جان کوفه وفا نداره کوفی بی مروت شرم و حیا نداره

مداح وحید شکری
وحید شکری
18 آهنگ

پاسخ